گذرد ,زندگی ,کنیم

حالم خراب است و خودم را بیخیال شده ام و شعر را دور ریخته ام که شیطنت های دخترانه ات کم کم گُل می اندازد و سیبی طرفم پرت میکنی که یا باید به شاخه ی تا نخورده اش حلق آویز شوم یا بی هوا هورتش بکشم و به استعاره از تو بغلش کنم که انتخابم مشخص است،هم برای تو هم برای خودم!


می گذرد و بعد از کمی نگاه که میکنم می بینم حالم بهتر شده و شعر جریان گرفته و گلویم تازه شده و صدایم که نا گرفته بود باز شده و .... همه ی این ها را دلیل و مقصد فقط تویی! بی اغراق و حرف پس و پیش که هم من می دانستم و هم تو!


می گذرد و زندگی ام می شوی،آنقدر که ندیدنت..نشنیدنت...نداشتنت کابوس می شود و رویای داشتنت متن اصلی زندگی و روزمره!


می گذرد و من عاشقت نمی شوم

می گذرد و من دوستت دارم،خیلی دوستت دارم و تو هم برایم کم نمی گذاری


می گذرد و شلوغ می کنیم،می گذرد و دیوانه می شویم،می گذرد و پرده ها را پس می زنیم...


و در تمام این گذشتن ها من به تو پناه آورده ام،از خودم...از زمان لا زمانی که گرفتارش هستم،از مکان لا مکانی که تو را ندارد!


می گذرد و خسته می شویم!

می گذرد و کم می آوریم!

می گذرد و می بریم و دوباره رفو می کنیم!

می گذرد و ... مگر می شود تصور کرد برای من و تو بی تو و من بگذرد!؟ نع...


می گذرد و بغلت می کنم

می گذرد و شیراز را با هم گز می کنیم

می گذرد و قرار میگذاریم جندساعتی زندگی کنیم

زندگی میکنیم و می گذرد!

به کوهپایه،به غروب،به ارم،به فروغ،به مدرس،به ولیعصر

به بوسیدن و آغوش کشیدن،به افتادن در بغل هم

به زندگی!می گذرد و می گذارمت و میروی

می گذرد و می گذاری ام و میروی

می گذرد و میمانی و می روم!می گذرد،می گذرد،می گذرد....


من اگر می دانستم این با تو و بی تو و از تو گذشتن ها برایم حکم درگذشت را دارد!

به مویت قسم که شریان زندگی است و میدانی که اغراق نمی کنم!

به چشمم قسم که نورش دیدن تو بود و دیگر بی تو نوری ندارد و عنقریب است کور شود!

به قلبت،به قلبت،به قلبت که منم..

به غیرتی که بر من داشتی و ... داری؟

نمیگذاشتم بگذرد ! نمی گذاشتم بروی  ! نمی گذاشتم بروم  !


حالا شب عید این جماعت من اینجا دورتر از تو،خیلی دورتر از تو نشسته ام و دلخوشم به اینکه گاهی در شعرهایی که انتخاب میکنی و دیالوگی که می نویسی شاید اشاره ای به این بکنی که هنوز دوستم داری.... من از من بی تو مرده ام! فاتحه بخوان عزیز!

راستی... خاک بر سر سالی که بی تو تمام شود،خاک بر سر سالی که بی تو شروع شود،خاک بر سر من ِ بی تو! خاک بر سر تو  ِ بی من!


منبع اصلی مطلب : انما الدنیا غزل بعد از غزل!
برچسب ها : گذرد ,زندگی ,کنیم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : در بی پناهی!